Wyżyna Teatralna 2014
Ogólnopolski Festiwal Teatrów i Monodramistów

Podajemy pełną listę teatrów i monodramistów, którzy wystąpią w trakcie tegorocznej edycji "Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów i Monodramistów - Wyżyna Teatralna" Rudka, Gmina Ruda-Huta 2014:

Osobowości festiwalu:

 • Jan Peszek,
 • Błażej Peszek

Teatry i monodramiści:

 • Ewelina Niewiadowska – Wrocław,
 • Przemysław Gąsiorowicz – Lublin,
 • Teatr 6 i PÓŁ – Gryfino,
 • Teatr Terminus A QUO – Nowa Sól,
 • Teatr aDversum – Stara Dąbrowa,
 • Teatr Nemno – Rzeszów,
 • Teatr Już kończymy – Radzyń Podlaski,
 • Teatr Kędziorki – Kłoczew
 • Teatr Straszydełka – Ulan-Majorat,
 • Dziecięca Grupa Teatralna  "Banalia" – Rzeszów

Gościnnie:

 • Krzysztof Gmiter – Gryfino,
 • Studio Teatru Wyobraźni – Chełm,
 • Adam Sokolnicki – Głębokie,
 • Rafał Nurzyński – Ulan-Majorat,
 • Teatr maliWielcy – Hańsk,
 • Teatr Hesperydy – Chełm,
 • Teatr Grupa Teatralna – Chełm

Gospodarze:

 • Teatr OKO – Ruda-Huta,
 • Teatr Jarzębina Czerwona – Rudka.

Pozostałym teatrom, grupom i monodramistom pragniemy serdecznie podziękować za zainteresowanie naszym festiwalem. Żałujemy, ale nie możemy wszystkich zaprosić. Wierzymy, że w kolejnych latach uda nam się spotkać na „Wyżynie”.

 


 

 Uwaga !!!

Informujemy, że nabór na tegoroczny festiwal dobiegł końca!

Moi drodzy otrzymaliśmy wiele zgłoszeń niekompletnych, a co za tym idzie… niezgodnych z regulaminem. Żeby dać wszystkim równe szanse informujemy, że zgłoszenia można uzupełnić najpóźniej do 10 lipca. Po tym terminie niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przy naborze na festiwal (a tego chcielibyśmy uniknąć).

Podstawą zgłoszenia się na Wyżynę Teatralną jest:

 • poprawnie wypełniona karta zgłoszenia
 • nadesłanie zarejestrowanego spektaklu (preferowany format zapisu to DVD),
 • nadesłanie materiałów informacyjno-reklamowych (w tym zdjęć w formie elektronicznej),

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania:
1) Kochani TAK wymagamy DVD lub innego audiowizualnego zapisu spektaklu zapisanego na nośniku takim jak CD lub DVD - taki wymóg projektu (ale nie tylko).
2) TAK - trzeba być przez całość festiwalu ( w naprawdę wyjątkowych sytuacjach możemy odstąpić od tej zasady), ale zależy nam na tym, żeby wspólnie przeżywać CAŁY festiwal.
3) NIE - spektakl nie musi być nagrodzony, po to żądamy DVD, żeby móc wybrać ciekawe propozycje...
4) TAK - Zgłaszamy tylko jeden spektakl, lecz nie wykluczamy możliwości prezentacji innych, ale to dopiero po ułożeniu programu festiwalu.
5) TAK - W warsztatach biorą udział wszystkie grupy, to jest jeden z integralnych elementów festiwalu - spotykamy by się uczyć także od siebie na wzajem (bo grupy mogą też podzielić się swoim warsztatem).
6) TAK - Kartę zgłoszenia wysyłamy w postaci elektronicznej mailowo (lub na nośniku CD wraz z wersją papierową fotkami i zapisem spektaklu)
7) NIE - Animacje nie są obowiązkowe, ale mile widziane.
8) TAK - Jeżeli posiadacie ridery techniczne, to możecie je załączyć do karty zgłoszenia, natomiast w miejscu wymagań technicznych wpisujcie, że znajdują się w załączniku.

Wszelkie pytania kierujcie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 790 797 161 lub 82 568 60 55 (Od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 19.00)


 

 Otwieramy nabór na tegoroczną edycję festiwalu "Wyżyna Teatralna"

Teatry młodzieżowe, alternatywne, monodramiści, grupy teatralne formalne i nieformalne! Zapraszamy Was do składania swoich ofert! Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2014r. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegóły w regulaminie.

Pliki di pobrania:

Animacja a akwizycja

Tegoroczna edycja Wyżyny Teatralnej odbędzie się pod hasłem „Animacja a akwizycja”. Postaramy się wspólnie odpowiedzieć na pytanie: na ile my, jako grupy teatralne, jesteśmy animatorami, a na ile akwizytorami? Czy w czasach tzw. „marketingu” czy „piaru” warto robić teatr?

Grupom teatralnym, które się zakwalifikują gwarantujemy: noclegi, pełne wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu. Ponadto możliwość wzięcia udziału w warsztatach teatralnych, szereg spektakli i wypoczynek w atmosferze teatru.


 Festiwal organizowany w trakcie projektu:
Animatorzy z Doliny Podbijają Wyżyny

Głównym celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, przygotowanie 10 Animatorów oraz zwiększenie dostępności do kultury wysokiej dla mieszkańców obszarów wiejskich. Cel zrealizowany będzie poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów i spotkań z przyszłymi animatorami oraz organizacji festiwalu teatralnego. Realizacja rozpocznie się w maju 2014r. W pierwszej jego połowie, w drodze naboru powstanie grupa (min. 10 os) z terenu Gm. Ruda-Huta, składająca się młodzieży w wieku do 26 r. życia tzw. GRUPA ANIMATORÓW. W drugiej połowie maja i w czerwcu odbędą się warsztaty prowadzone przez instruktora animacji społecznej. W czerwcu odbędzie się cykl spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego (Urzędu Gminy, Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie) oraz liderem Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta. Warsztaty dla Animatorów rozpoczną cykl przygotowań prowadzących do organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów i Monodramistów „Wyżyna Teatralna”, który odbywa się w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce. Festiwal trwał będzie 4 dni.
W lipcu, na podst. kolejności zgłoszeń odbędzie się rekrutacja instruktorów, grup teatralnych, wolontariuszy, przygotowanie umów. W czerwcu, lipcu i sierpniu poprzez strony internetowe GOK i UG prowadzona będzie promocja Festiwalu na terenie LGD, który odbędzie się w dn. 31 VII-3 VIII. Po Festiwalu wnioskodawca zakłada dwa miesiące na finalizację księgowania operacji i przygotowanie dokumentacji projektu do rozliczenia, kontroli i archiwizacji. PRODUKTY – 20 godz. warsztat. z zakresu animacji; 8 godz. spotkań warsztat. z JST i stowarzyszeniem ( po 2 godz. z każdym), 8 spektakli,  48 godz. warsztat. teatralnych podczas festiwalu (3 dni ), REZULTATY – spektakle 400 wejść, warsztaty udział 30 osób dziennie. POMIAR na podst. list obecności. ODDZIAŁYWANIE - wzrost o 5% osób zainteresowanych, możliwością aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym na terenie LGD do 2015r., wzrost o 10%  imprez teatralnych na terenie LGD w 2014r.
WSTĘPNY HARMONOGRAM:
WARSZTATY ANIMACJI: Maj: 2 spotkania po 4 godz. warsztat. animacji społecznej; 1 spotkanie 2 godz. z przedstawicielami UG. Czerwiec: 3 spotkania po 4 godz. warsztatów anim. Społ., 3 spotkania po 2 godz. z przedstawicielami Stowarzyszenia, Biblioteki i GOK w Rudzie-Hucie.
FESTIWAL: 31 LIPCA, 15.00 otwarcie, 15.30 - 18.00 spektakle (2 spektakle dziennie x około 30 min/spektakl=1 godz.), 1 SIERPNIA, 9.00 – 13.00 warsztaty teatralne (4 godz. dziennie x 4 instruktorów = 16 godz.), 18.00 - 20.00 spektakle (2 spektakle dziennie x około 30 min/spektakl = 1 godz.), 2 SIERPNIA, 9.00 – 13.00 warsztaty teatralne (4 godz. dziennie x 4 instruktorów = 16 godz.), 18.00 - 20.00 spektakle(2 spektakle dziennie x około 30 min/spektakl = 1 godz.), 3 SIERPNIA, 9.00 – 13.00 warsztaty teatralne(4 godz. dziennie x 4 instruktorów = 16 godz.), 15.00 – 17.00 spektakle (2 spektakle dziennie x około 30 min/spektakl = 1 godz.), 17.15 zakończenie.
WARSZTATY ANIMACJI SPOŁECZNEJ -  Gr. animatorów z terenu Gm. Ruda-Huta, składająca się młodzieży w wieku do 26 r. życia. Kwalifikacje instruktora: Osoba posiadająca doświadczenie w pracy z młodzieżą, animator, społecznik, minimalnie ukończony kurs trenerski lub wykształcenie w zakresie rozwoju społeczności lokalnych – jako dokument poświadczające posiadane kwalifikacje Wnioskodawca przyjmie oświadczenia w formie pisemnej kandydata. Zatrudnienie instruktora jest niezbędne do przeprowadzenia w sposób właściwy i profesjonalny warsztatów w zakresie animacji i kształtowania liderów.
SPOTKANIA z przedstawicielami jednostek i stowarzyszenia – kwalifikacje: osoby zatrudnione w JST oraz członkowie Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta.
WARSZTATY TEATRALNE – ogólnodostępne i nieodpłatne. Kwalifikacje instruktorów - aktywni i emerytowani aktorzy teatralni, instruktorzy teatralni i osoby posiadające wykształcenie w zakresie edukacji teatralnej (kursy edukacji teatralnej, licencjat, magisterium itd.,) nieformalni liderzy aktywnych grup teatralnych i monodramiści – jako dokument poświadczające posiadane kwalifikacje Wnioskodawca przyjmie oświadczenia w formie pisemnej kandydatów. WERYFIKACJA USŁUGI – Podczas zajęć prowadzone będą listy obecności instruktorów i uczestników. Przed przeprowadzeniem zajęć instruktorzy przedłożą do akceptacji dzienny plan. Po realizacji, prowadzący instruktorzy przedstawią dziennik zrealizowanych zadań podczas zajęć warsztatowych. Beneficjent prowadził będzie fotodokumentację i nadzór osobowy nad przebiegiem zajęć, po ich zakończeniu przeprowadzone będzie badanie ankietowe wśród uczestników warsztatów m. in. w zakresie oceny jakości ich prowadzenia. Zatrudnienie czterech instruktorów teatralnych wynika z potrzeby różnicowania zajęć warsztatowych ze względu na wiek uczestników, ich zainteresowania oraz potrzebę ujęcia szerokiego spektrum tematyki teatralnej (bloki tematyczne: scenografia i plastyka teatralna, interpretacja, improwizacja i performance, praca nad scenariuszem autorskim).  Każdy z instruktorów będzie prowadził inną grupę uczestników w zależności od wieku, poziomu warsztatu teatralnego, obszaru zainteresowań, umiejętności percepcji sztuki. Uczestnicy warsztatów teatralnych – rekrutacja prowadzona w trakcie Festiwalu. Grupa docelowa mieszkańcy jak i czynni uczestnicy Festiwalu.
SPEKTAKLE - wstęp bezpłatny i otwarty. Kwalifikacje - do Festiwalu zakwalifikować się mogą aktywne (tj. takie które przynajmniej w ciągu ostatniego roku poprzedzającego dzień rozpoczęcia rekrutacji wystawiały przedstawienie, potwierdzone pisemnym oświadczeniem lidera grupy/monodramisty) formalne i nieformalne teatry, grupy teatralne i monodramiści. Wnioskodawca zastrzega wybór pod kątem zróżnicowania prezentowanych form teatralnych. Weryfikacja usługi  - Spektakle będą foto dokumentowane przez Wnioskodawcę oraz prowadzony będzie nadzór osobowy podczas ich wykonywania. Prowadzone będą listy widzów każdego dnia przed rozpoczęciem spektakli. Dobór grup teatralnych odbywał się będzie pod kątem zróżnicowania form  teatralnych. Z liderami grup teatralnych zawarte zostaną umowy na wystawienie spektakli, przy czym Wnioskodawca zakłada różnicowanie wysokości ceny zawartej w umowie od ilości np. wystawionych spektakli, ilości aktorów występujących w spektaklu, odległości dojazdu, innych czynników (w tym) nie dających się przewidzieć na etapie wnioskowania. Na etapie formułowania wniosku brak jest możliwości określenia konkretnych grup teatralnych które wezmą udział w Festiwalu, dlatego też założona została jedynie kwota jaka będzie do dyspozycji Wnioskodawcy na realizację sfinansowania wystawienia spektakli z możliwością jej nieproporcjonalnego podziału pomiędzy grupy teatralne i monodramistów. Zasada nieproporcjonalnego wynagradzania nie znajduje odzwierciedlenia w zestawieniu rzeczowo-finansowym gdzie wykazywany jest koszt jednostkowy będący wynikiem proporcjonalnego podziału kwoty na zatrudnienie przez liczbę zatrudnionych teatrów/monodramistów. Jednakże nieproporcjonalny podział kwoty wynagrodzenia ma silne uzasadnienie merytoryczne i pragmatyczne wskazane powyżej. Uczestnicy – spektakle adresowane są do przede wszystkim do społeczności lokalnych. Zróżnicowanie tematyczne spektakli, pozwoli na zainteresowanie udziałem dzieci, młodzieży jak i dorosłych widzów.
GWIAZDA FESTIWALU. Kwalifikacje - aktor/grupa aktorska o renomie ogólnopolskiej, rozpoznawalna na krajowej scenie teatralnej. Uczestnictwo aktora/grupy aktorów znanych i rozpoznawalnych na poziomie teatralnej/ telewizyjnej sceny krajowej pozwoliło by na podniesienie prestiżu Festiwalu jako wydarzenia teatralnego oraz wzmocnienia efektu promocji regionu. Udział takiej osoby/osób stworzy też możliwość pogłębienia percepcji sztuki, poznania technik mistrzów współczesnych scen teatralnych, wzmocnienia zainteresowania społeczności lokalnej teatrem jako formą twórczego rozwijania własnej osobowości. Spotkanie z taką osobą stanowi także możliwość wymiany poglądów z osobą z życia publicznego, co dla mieszkańców wsi jest unikatowym wydarzeniem na skalę całego życia. Wnioskodawca zamierza zatrudnić aktora/grupę aktorską o renomie ogólnopolskiej w celu wystawienia spektaklu i poprowadzenia 2 godzinnego spotkania. Wnioskodawca zakłada wolny wstęp zarówno na spotkanie jak i spektakl z rezerwacją miejsc do limitu sali widowiskowej.
WYŻYWIENIE  -  zostanie zapewnione całodniowe nieodpłatne wyżywienie dla instruktorów teatralnych, monodramistów, grup teatralnych, obsługi technicznej i administracyjnej na okres trwania Festiwalu. Przygotowane bezpłatne miejsca kwaterunku z noclegiem w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce. Takie rozwiązanie pozwoli na udział aktorów z terenu kraju w całym Festiwalu. Wybór wykonawcy - najkorzystniejsza oferta na podstawie zapytań. Weryfikacja usługi - protokoły odbioru wyżywienia od wykonawcy cateringu i potwierdzenie korzystania z wyżywienia przez uczestników Festiwalu.
NAGŁOŚNIENIE – Aktorzy i grupy teatralne celem profesjonalnego wykonania pracy wskazują potrzebę udźwiękowienia spektakli. Wnioskodawca nie posiada zasobów technicznych i osobowych pozwalających na profesjonalną obsługę dźwiękową, w związku z tym planuje na czas Festiwalu zatrudnienie profesjonalnego nagłośnieniowca/firmy wraz ze sprzętem nagłaśniającym. Wybór wykonawcy – na podstawie zapytań cenowych. Weryfikacja usługi - Formą odbioru wykonanego zadania będą protokoły przyjęcia wykonania zadań udźwiękowienia. Wnioskodawca prowadził będzie nadzór osobowy nad realizacją zlecenia.
KALENDARZE - Wydrukowane zostaną na potrzeby promocji i utrwalenia wydarzenia "Wyżyna Teatralna". Rozdawane bezpłatnie w trakcie Festiwalu. Stanowić one będą końcowy element akcji promocyjnej trwającej od maja 2014 prowadzonej poprzez strony internetowe Wyżyny Teatralnej, GOK, UG, partnerskie strony internetowe, promocję w świetlicach. Wybór wykonawcy – Na podstawie zapytań cenowych do potencjalnych wykonawców świadczących usługi w podanym zakresie. Weryfikacja usługi – protokoły zdawczo-odbiorcze kalendarzy.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Przyznanej Pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 ,pt.: „Ogólnopolski Festiwal Teatrów i Monodramistów Wyżyna Teatralna” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie.


Joomla templates by a4joomla